Photography blog about Oslo, the city we love

Monday, April 12, 2010

Har du tatt Oschlo-testen?

Test hvilken Oslo-dialekt du har
Er du "vestkant", "østkant", "urban Oslo" eller "gatesmart"?

Ta testen på Aftenpostens side her: http://www.aftenposten.no/kul_und/article3569012.ece


Hvordan dialekt har Mira Craig mon tro, "urban Oslo" kanskje?

Det er interessant hvordan måten vi snakker på varierer i Oslo, mulig forskjellene er mindre nå enn før?
Dette skal undersøkes nærmere, les mer om tema her: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3599143.ece

Noen ord-ekempler:
Vestkant: Har skrevet, har vunnet, avisen, ben, banan
Østkant: Har skrivi, har vinni, avisa, bein, bannan (med trykk på første stavelse)
Ungdomsslang: Wolla (love/sverge ved Allah), lættis (latterkrampe, komisk), keeg (nerd(ete)), digg (kult/bra), taz (dårlig), lø (dårlig/teit), chill (kult/morsomt)


Jeg tok testen og ble tradisjonell vest. :) Hva ble du?
No comments:

Post a Comment

Copyright

©copyright OsloPhotoBlog 2010. Contact: tinekb@hotmail.com